Xuất hiện tin đồn Charles Hoskinson đang lên kế hoạch thu mua CNN

Xuất hiện tin đồn Charles Hoskinson đang lên kế hoạch thu mua CNN