Xu hướng tăng trong ngắn hạn của Bitcoin gặp khó khăn khi giá giảm xuống dưới $ 23K

Xu hướng tăng trong ngắn hạn của Bitcoin gặp khó khăn khi giá giảm xuống dưới $ 23K