XRP trở thành mã thông báo giao dịch lớn nhất trên các sàn giao dịch lớn của Hàn Quốc

XRP trở thành mã thông báo giao dịch lớn nhất trên các sàn giao dịch lớn của Hàn Quốc