Vụ hack cổng Ankr nhắm đến người dùng Polygon, Fantom

Vụ hack cổng Ankr nhắm đến người dùng Polygon, Fantom