Ví của nhà phát triển Dogechain xả 1 triệu token DC mỗi phút