Venezuela có thể bị ảnh hưởng bởi việc đình chỉ SWIFT đối với các ngân hàng Nga