Ukraine thêm Dogecoin vào danh sách các loại tiền điện tử được chấp nhận, Thủ tướng yêu cầu Founder của DOGE và Elon Musk tổ chức quyên góp