Tỷ lệ lạm phát của Ethereum thấp hơn đáng kể kể từ The Merge

Tỷ lệ lạm phát của Ethereum thấp hơn đáng kể kể từ The Merge