TVL của GMX tăng 43% nhưng giá mất 20% từ ATH

TVL của GMX tăng 43% nhưng giá mất 20% từ ATH