TOP nhà phân tích dự đoán đợt phục hồi cho LTC, MATIC và một đối thủ ETH, đây là mục tiêu của anh