Tin vắn Crypto 31/08: Bitcoin có thể hướng đến $ 30.000 nếu mô hình hai đáy được xác nhận cùng tin tức Nexo, OpenSea, FTX, Ethereum Classic, Compound, Helium, Elrond Apes, PROOF

Tin vắn Crypto 31/08: Bitcoin có thể hướng đến $ 30.000 nếu mô hình hai đáy được xác nhận cùng tin tức Nexo, OpenSea, FTX, Ethereum Classic, Compound, Helium, Elrond Apes, PROOF