Tin vắn Crypto 24/07: Bitcoin vẫn duy trì trên $20.000 bất chấp thanh lý và dòng tiền chảy ra lớn cùng tin tức Coinbase, Kucoin, Cardano, Chain, Metaverse, Uniswap, Star Atlas

Tin vắn Crypto 24/07: Bitcoin vẫn duy trì trên $20.000 bất chấp thanh lý và dòng tiền chảy ra lớn cùng tin tức Coinbase, Kucoin, Cardano, Chain, Metaverse, Uniswap, Star Atlas