Tin vắn Crypto 21/08: Bitcoin có thể hướng đến $ 23.500 trước khi thiết lập đáy mới cùng tin tức Ethereum, Ripple, Shiba Inu, Lumenswap

Tin vắn Crypto 21/08: Bitcoin có thể hướng đến $ 23.500 trước khi thiết lập đáy mới cùng tin tức Ethereum, Ripple, Shiba Inu, Lumenswap