Tin đồn: Giới OTC Trung Quốc “tẩy chay” USDT được phát hành trên TRON

Tin đồn: Giới OTC Trung Quốc “tẩy chay” USDT được phát hành trên TRON