Tiếp theo là gì cho Ethereum Classic (ETC)?

Tiếp theo là gì cho Ethereum Classic (ETC)?