Thống đốc RBI Ấn Độ cảnh báo về sự sụp đổ của thị trường tiền điện tử

Thống đốc RBI Ấn Độ cảnh báo về sự sụp đổ của thị trường tiền điện tử