Thị trường hồi phục: BTC vượt mốc 24.000 USD, ETH tăng vọt 1.800 USD