Thị trường gấu hiện tại có thể kéo dài thêm 250 ngày nữa, Grayscale báo cáo

Thị trường gấu hiện tại có thể kéo dài thêm 250 ngày nữa, Grayscale báo cáo