Thị trường gấu Bitcoin chưa từng có trong lịch sư: Đây có phải là sự kết thúc?