The Merge hạn chế vai trò tiền điện tử của ETH, theo bò Bitcoin Michael Saylor