Thẩm tra viên do tòa án chỉ định xác nhận Celsius hoạt động như một Ponzi

Thẩm tra viên do tòa án chỉ định xác nhận Celsius hoạt động như một Ponzi