Tại sao thận trọng là cách tốt nhất để tiếp tục sau đợt tăng giá mới nhất của CHZ?

Tại sao thận trọng là cách tốt nhất để tiếp tục sau đợt tăng giá mới nhất của CHZ?