Tại sao ETH liên tục dao động giữa lạm phát và giảm phát?