Tác giả “Thiên nga đen” chế giễu dự đoán giá Bitcoin đạt 1 triệu đô la

Tác giả “Thiên nga đen” chế giễu dự đoán giá Bitcoin đạt 1 triệu đô la