SVB UK thưởng 15 triệu Bảng cho nhân viên và cán bộ cấp cao sau gói cứu trợ tượng trưng từ HSBC

SVB UK thưởng 15 triệu Bảng cho nhân viên và cán bộ cấp cao sau gói cứu trợ tượng trưng từ HSBC