Su Zhu của Three Arrows Capital có thể phải “nộp phạt và ngồi tù”

Su Zhu của Three Arrows Capital có thể phải “nộp phạt và ngồi tù”