Sự thống trị của USDT trong lãnh thổ stablecoin đang suy giảm

Vào năm 2019, Tether (USDT) có tỷ lệ thống trị stablecoin toàn cầu là 89%, nhưng kể từ đó tỷ lệ này đã giảm xuống chỉ còn dưới 50%, theo dữ liệu của Glassnode.

Trong suốt năm 2020 và 2021, các loại stablecoin khác như USD Coin (USDC) và Binance USD (BUSD) bắt đầu tăng thị phần, với USDC đạt tỷ lệ thống trị 33% và BUSD đạt tỷ lệ thống trị 16%. DAI, mặt khác, không đổi.

Sự thống trị của USDT trong lãnh thổ stablecoin đang suy giảm

Nguồn: Glassnode

Vào tháng 5, USDT đã được mua lại 20 tỷ đô la.

Tốc độ tăng trưởng của stablecoin đã chậm lại, với dòng tiền vào hàng ngày cao nhất là 24 tỷ đô la. Dòng tiền ra cũng tăng nhưng chỉ đạt đỉnh 8 tỷ đô la, cho thấy phần lớn vốn vẫn nằm trong stablecoin.

Về giao dịch hàng ngày, USDT vẫn là stablecoin duy nhất đạt mức cao và có nhu cầu mạnh mẽ.

Sự thống trị của USDT trong lãnh thổ stablecoin đang suy giảm

Nguồn: Glassnode

Tổng giá trị stablecoin trên các sàn giao dịch

Có khoảng 40 tỷ đô la stablecoin trên các sàn giao dịch, với tổng số 4 tỷ đô la được mua lại chỉ trong tuần này. Điều này cho thấy rằng các nhà đầu tư vẫn tin tưởng vào stablecoin và có khả năng đang chờ đợi đợt tăng giá hoặc giảm giá tiếp theo.

Sự thống trị của USDT trong lãnh thổ stablecoin đang suy giảm

Nguồn: Glassnode

Bằng cách phân tích dữ liệu STBL – bộ tổng hợp dữ liệu từ tất cả các stablecoin ERC20 – có thể thấy mức tăng trưởng của stablecoin là đáng kể cho đến tháng 3, đạt mức cao nhất là 24 tỷ đô la trong các giao dịch mua lại hàng ngày.

Từ Risk-on đến Risk-off

Môi trường risk-off năm nay đã chuyển từ dòng vào sang dòng ra đối với stablecoin, mặc dù dòng ra tương đối nhỏ, đạt tối đa 8 tỷ đô la. Mặc dù vậy, phần lớn vốn vẫn nằm trong stablecoin.

Sự thống trị của USDT trong lãnh thổ stablecoin đang suy giảm

Nguồn: Glassnode

USDC đã tăng 10% so với cùng kỳ và từ đó tăng lên 33%. Nó đạt đỉnh vào tháng 6 với 38%, dẫn đến suy đoán về khả năng lật (flip) USDT.

Mặt khác, BUSD đã không đạt được lực kéo đáng kể cho đến nửa cuối năm, với tỷ lệ thống trị là 10%. Kể từ đó, nó đã tăng tỷ lệ thống trị lên 16% và đang có đà phát triển, đặc biệt là kể từ khi FTX sụp đổ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: 

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo CryptoslateSource link