Sự kiện GameFi lớn nhất trong tháng: SpaceCatch Public Beta sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 4 năm 2024