Solana ra mắt điện thoại thông minh Android dành riêng cho tiền điện tử và Web3

Solana ra mắt điện thoại thông minh Android dành riêng cho tiền điện tử và Web3