SOL tăng 30% trên biểu đồ hàng tuần, đe dọa đến vị trí của ADA và XRP