SOL giảm dưới $10, mất 96% so với ATH

SOL giảm dưới $10, mất 96% so với ATH