SHIB vượt qua FTT trong danh sách 10 đồng coin hàng đầu được cá voi hold

SHIB vượt qua FTT trong danh sách 10 đồng coin hàng đầu được cá voi hold