SHIB nhảy vọt 20%, DOGE tăng 5% khi trader truy lùng memecoin

SHIB nhảy vọt 20%, DOGE tăng 5% khi trader truy lùng memecoin