SEC, CFTC muốn các quỹ tư nhân báo cáo lượng tiền điện tử nắm giữ

SEC, CFTC muốn các quỹ tư nhân báo cáo lượng tiền điện tử nắm giữ