Sau khi hợp nhất trong thời gian dài, BTC nhấp nháy tín hiệu đột phá