Sàn WazirX của Ấn Độ lặng lẽ đóng cửa thị trường NFT

Sàn WazirX của Ấn Độ lặng lẽ đóng cửa thị trường NFT