Sàn DEX trên Optimism tạo ra các khoản phí hàng tuần kỷ lục sau thông báo ra mắt Layer 2 của Coinbase