Quỹ Galois Capital ngưng hoạt động vì bị kẹt tài sản trên FTX

Quỹ Galois Capital ngưng hoạt động vì bị kẹt tài sản trên FTX