Quỹ Galois Capital đóng cửa vì bị kẹt tài sản trên FTX

Quỹ Galois Capital đóng cửa vì bị kẹt tài sản trên FTX