Quỹ bí ẩn rút 312 triệu USDC khỏi Circle và đẩy lên các sàn trong 8 giờ

Quỹ bí ẩn rút 312 triệu USDC khỏi Circle và đẩy lên các sàn trong 8 giờ