Phân tích on-chain Bitcoin: Holder ngắn hạn giữ ít hơn 9% tổng cung BTC, rất giống với đáy trước đây