Phân tích on-chain Bitcoin: Các chỉ báo liên quan đến thợ đào nhấp nháy tín hiệu đáy