Phân tích kỹ thuật Bitcoin ngày 16 tháng 6

Sau tám thanh nến giảm giá liên tiếp kể từ ngày 7 tháng 6, Bitcoin (BTC) đã tạo ra một nến tăng giá với bấc dài bên dưới vào ngày 15 tháng 6.

Đường MA 200 tuần

BTC đã giảm kể từ khi đạt mức cao nhất mọi thời đại là $ 69.000 vào tháng 11. Cho đến nay, xu hướng giảm đã dẫn đến mức thấp nhất là $ 20.015 vào ngày 15 tháng 6.

Một diễn biến quan trọng là giá đã đạt đến đường trung bình động 200 tuần (MA), nơi từng chặn đứng đà giảm mạnh vào tháng 12 năm 2018 và tháng 3 năm 2020. Cả hai mức này đều đánh dấu các mức đáy tuyệt đối và sau đó là một xu hướng tăng đáng kể.

Mặc dù có một số bấc dài bên dưới, nhưng giá chưa bao giờ đạt mức đóng cửa hàng tuần dưới đường MA này, hiện đang ở mức $ 22.300.

Phân tích kỹ thuật Bitcoin ngày 16 tháng 6

Biểu đồ BTC/USDT hàng tuần | Nguồn: TradingView

Cây nến búa trên biểu đồ hàng ngày

Vào ngày 15 tháng 6, giá đã tạo ra một nến búa tăng giá, được đặc trưng bởi một bấc dài phía dưới và đóng cửa tăng giá sau đó.

Vì cây nến xuất hiện sau một đợt giảm giá mạnh như vậy, nên nó là tín hiệu tốt cho khả năng đảo chiều, đặc biệt nếu giá tạo ra một vài cây nến tăng giá liên tiếp.

Tuy nhiên, trong khi chỉ báo RSI nằm sâu trong vùng quá bán ở mức 22, thì nó vẫn chưa tạo ra bất kỳ sự phân kỳ tăng giá nào.

Phân tích kỹ thuật Bitcoin ngày 16 tháng 6

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Cây nến này giống với cây nến được tạo vào ngày 13 tháng 3 năm 2020, một cây nến đảo chiều xu hướng với chỉ số RSI là 15, mặc dù không có bất kỳ sự phân kỳ tăng giá nào.

Phân tích kỹ thuật Bitcoin ngày 16 tháng 6

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Đếm sóng

Số lượng sóng ngắn hạn cho thấy giá có thể đã hoàn thành một đợt giảm năm sóng. Số lượng sóng phụ được hiển thị bằng màu vàng, trong đó các sóng A:C có tỷ lệ chính xác 1:1.

Phân tích kỹ thuật Bitcoin ngày 16 tháng 6

Biểu đồ BTC/USDT hàng giờ | Nguồn: TradingView

Đối với số lượng sóng dài hạn, vẫn có khả năng giá đang nằm ở đáy của sóng bốn (màu trắng) của một xung lực tăng gồm năm sóng. Nó đã bật lên ở:

Tuy nhiên, việc tiếp tục giảm xuống dưới mức cao nhất của sóng 1 (đường màu đỏ) ở $ 13.880 sẽ làm mất hiệu lực số lượng sóng cụ thể này.

Phân tích kỹ thuật Bitcoin ngày 16 tháng 6

Biểu đồ BTC/USDT hàng tuần | Nguồn: TradingView

Bạn có thể xem giá Bitcoin ở đây.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: 

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

SN_Nour

Theo Beincrypto


Source link