Petro coin kém may mắn của Venezuela đóng cửa vào ngày 15/1 sau 6 năm hoạt động

Petro