Peter Schiff: “Quá nhiều quy định của chính phủ” khiến cuộc khủng hoảng tài chính trở nên tồi tệ hơn

Peter Schiff: “Quá nhiều quy định của chính phủ” khiến cuộc khủng hoảng tài chính trở nên tồi tệ hơn