PayPal ngưng ra mắt stablecoin sau khi Paxos bị điều tra

PayPal ngưng ra mắt stablecoin sau khi Paxos bị điều tra