OP tiếp tục tăng 10% bất chấp các số liệu onchain giảm giá


Optimism, Ethereum Layer 2 chi phí thấp, đã mang lại lợi nhuận gần 10% hàng ngày và 65% hàng tuần cho hodler. Giá OP là 3,49 đô la tại thời điểm viết bài, khi token Layer 2 tăng lên bất chấp các số liệu onchain giảm giá.

Biểu đồ giá OP. Nguồn: TradingView

Các số liệu onchain báo hiệu giảm giá

Các giao dịch ví lớn của Optimism có giá trị từ 100.000 USD trở lên đã tăng trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 23 tháng 12, như được thấy trong biểu đồ bên dưới. Sự gia tăng đột biến trong các giao dịch của cá voi trùng với mức tăng đột biến Lãi/Lỗ thực (Network Realized Profit/Loss) trên mạng. Điều này cho thấy rằng các nhà đầu tư ví lớn đang chốt lời khi giá OP tăng.

Việc chốt lời thường đi trước sự điều chỉnh của một tài sản và giá OP có thể giảm khi cá voi nhận ra lợi nhuận của họ với số lượng lớn. 

Giao dịch cá voi và Lãi/Lỗ thực trên mạng. Nguồn: Santiment

Tỷ lệ Giá trị thị trường trên Giá trị thực (MVRV) trong khung thời gian 30 ngày đã tăng lên 66,17% như được thấy trong biểu đồ Santiment bên dưới. Thông thường, mỗi khi số liệu MVRV đạt đỉnh cục bộ thì sẽ có sự điều chỉnh về giá tương ứng và mức hiện tại là cao nhất trong sáu tháng qua.

Có khả năng OP đã sẵn sàng điều chỉnh trong ngắn hạn.

Tỷ lệ MVRV và giá OP. Nguồn: Santiment

Một số liệu onchain quan trọng khác, Tăng trưởng mạng cho thấy sự phân kỳ giảm giá trong OP. Mặc dù giá OP tăng, Tăng trưởng mạng không tăng và vẫn ở dưới mức trung bình trong suốt tháng 12. 

Tăng trưởng mạng lưới. Nguồn: Santiment

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo FXStreetSource link