OKB đạt mức cao nhất mọi thời đại khi OKEx công bố chuỗi khối mới

OKB đạt mức cao nhất mọi thời đại khi OKEx công bố chuỗi khối mới