Những tiết lộ mới nhất về stablecoin crvUSD của Curve Finance