Nhiều Youtuber từng quảng bá cho FTX đang bị nhà đầu tư kiện tập thể

Nhiều Youtuber từng quảng bá cho FTX đang bị nhà đầu tư kiện tập thể